Komitteer

Aktivitetskommité Christel Nygård ordf.
Cati Östman
Anja Spåra
Carola Stråka
Kita Svanbäck
Medlemskommitte´  

Anna-Maria Betlehem ordf.                  
Gun- Britt Öhman
Paula Bonäs

 

   
   
   
Ars-ombud Monica West
Fadderbarns ombud Veronica Finnila-Lindvall
Motionsansvarig Catarina Östman
Webmaster Greta Wiklund
Questombud Yvonne Andtfolk
Verksamhetsgranskare Gunhild Nymark
Gunilla Lindgren
ersättare Lena Hertén

 

Comments are closed.