Komitteer

Aktivitetskommité Siv Björk ordf.
Lisen Nyholm
Christel Nygård
Gunilla Lindgren
Katarina Wiklund
Anna-Lisa Bertula
Medlemskommitte´  

Brita Segervall ordförande                  
Anna-Maria Betlehem
Margaretha Johansson

 

   
   
   
Ars-ombud Katharine Svanbäck
Fadderbarns ombud Veronica Finnila-Lindvall
Motionsansvarig Catarina Östman
Webmaster Greta Wiklund
Questombud Britt-Mari Knuts
Verksamhetsgranskare Gunhild Nymark
Anna-Lisa Bertula
ersättare Gunilla Lindgren

 

Comments are closed.