Komitteer

Aktivitetskommité Christel Nygård ordf.
Paula Bonäs
Anja Spåra
Carola Stråka
Karita Wikblad 
Medlemskommitte´  

Anna-Maria Betlehem ordf.                  
Gun- Britt Öhman

 

   
   
   
Ars-ombud Monica West
Fadderbarns ombud Veronica Finnila-Lindvall
Motionsansvarig Catarina Östman
Webmaster Greta Wiklund
Questombud Christel Nygård
Verksamhetsgranskare Gunhild Nymark
Anna-Lisa Bertula
ersättare Gunilla Lindgren

 

Comments are closed.